www.a3-doo.com
+387 (0)39 700 650 • BiH +385 (0)21 339 867 • HRV
Home  ›  Tvornica betonskih proizvoda

Tvornica betonskih proizvoda


A3 d.o.o. Tvornica betonskih proizvoda Široki Brijeg, je poduzeće koje svojim korisnicima nudi proizvode i usluge takve kvalitete koja će zadovoljiti sve njegove zahtjeve uz smanjenje troškova i povećanja učinka i profitabilnosti poslovanja, uz stalnu motivaciju zaposlenih koji su glavni pokretači našeg uspjeha.

Stalno provjeravanje, nadzor ulaznih materijala i gotovih betonskih smjesa vršimo u vlastitom laboratoriju kao i analizu kvalitete građevinskih materijala, proizvoda i tehnologija koji vršimo u INSTITUTU IGH. Svi naši proizvodi zadovoljavaju deklarirane uvjete proizvođača i uvjete iz norme BAS EN 1338:2006, BAS EN 1339:2005, BAS EN 1340/AC:2008 pa se mogu koristiti za predviđenu namjenu. To nam omogućuje da ostvarujemo investiranje i ulaganje u stručni kadar i praćenje novih trendova u oblasti tehnologije, mehanizacije i materijala.

Strojevi kao i alati napravljeni su od visokokvalitetnog čelika koji omogućuje nepromjenljivost oblika betonskih elemenata uz ostvarivanje fantastičnih oblika, pravilnih i nepravilnih, raznih boja ali i odlične kvalitete i otpornosti na različite vremenske prilike.

Sav proizvodni asortiman opločnika je debljine od 6 cm. Lako se postavljaju na pijesak (4-8). Također se lako podižu u slučaju eventualnih radova ili oštećenja. Podnose opterećenja intenzivnog prometa, ne klizaju se i uljepšavaju svakidašnji prostor.

Završna obrada kod betonskih opločnika može biti: glatka i “štokana (pjeskarena)”. Kod obadviju obrada koristi se kvarcni pijesak s tim da se kod “štokanih (pjeskarenih)” dodaju granitna zrnca u boji.

U završni (fini) sloj dodaju se također prirodne boje koje ga čine estetskim lijepim i prilagodljivim svakom prostoru.

Svi naši betonski opločnici, travni elementi kao i rubnjaci, su otporni na mehaničke udare, habanje, mraz i sol, tj. na sve vremenske uvjete i zadovoljavaju vlačnu čvrstoću utvrđenu cijepanjem i silu po dužini loma.